Patio on analysoidun ja hyvin visualisoidun tiedon paikka

Patioon kootaan tietoa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

 

Patiossa julkaistut aineistot löytyvät täältä.

Niitä voi hyödyntää myös kyselytoiminnoilla.

Peruspalveluja arvioitiin, alla linkkejä aineistoihin

 

Peruspalvelujen tila

2016 aineisto Patiossa

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Valitse alue

Valtakunnallinen arviointi

Sydvästra Finland på svenska

 

Tietoa aluehallintovirastojen vaikuttavuudesta, tuottavuudesta ja taloudellisuudesta

Tavoitteet saavutettiin ja tuottavuus parani.

Tuleviin muutoksiin valmistautuminen alkoi jo sitoa voimavaroja.

 

 

Miltä tulevaisuus näyttää

Valtioneuvoston toimintaympäristökuvaus esittelee päättäjille ja kansalaisille Suomen talouden, osaamisen, ympäristön sekä väestön tilaa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Toimintaympäristökuvaukseen ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksiin pääsee tutustumaan Info ikkunan kautta.

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Tiivis tietopaketti kunkin hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, keskeisistä ongelmakohdista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.  katsaukset julkistettiin 3.10.2014.                                                                      

Kuntapohjaiset aluejaot katsottavissa Patiossa

Patio käyttöliittymässä voi tarkastella kuntapohjaisia aluejakoja (Infoikkuna/Katsele aluejakoja)

Tällä hetkellä nähtävänä

  • Aluehallintovirastojen,
  • ELY-keskusten,
  • Maakuntaliittojen ja
  • EU-suuralueiden aluejaot.

Toimialakohtaiset aluejaot ovat tulossa.                                    

Aluejakonäkymät on toteutettu Maanmittauslaitoksen Karttaikkunassa.