Patio on analysoidun ja hyvin visualisoidun tiedon paikka

Patioon kootaan tietoa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Patiossa julkaistuja raportteja pääsee katsomaan verkkojulkaisuina Infoikkunan Raportit-luettelon kautta. Aineistoja voi hyöyntää myös Pation suodatustoiminnoilla Tutustu aineistoihin –painikkeen kautta.