Peruspalvelujen vuotta 2017 koskeva arviointi

Varhaiskasvatuksen arvioinnissa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määriä. Erityiskysymyksinä olivat turvapaikanhakijoiden ja saamelaislasten oikeuden toteutuminen.

Esi- ja perusopetuksen arviointi sisältää tietoja mm. koulukuljetusten piirissä olevien lasten määristä, koulumatkan pituudesta ja ajallisesta kestosta.

Perustoimeentulotuen osalta arvioitiin ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyaikoja ja palveluja.

Kulttuuripalveluista arvioitiin palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja resursseja.

Nuorisotoimessa arvioitiin nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuutta ja palvelujen saatavuutta, palvelujen kehittämistä ja nuorten pääsyä vaikuttamaan.

Liikuntapalveluista arvioitiin kuntien liikuntapalvelujen järjestämiseen käyttämiä taloudellisia ja henkilöstöresursseja.

Kirjastopalveluista arvioitiin kirjastopalvelujen resursseja , aineistoja ja tapahtumia lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä.

Pelastustoimen osalta arvioitiin pelastustoimen valvontatoimenpiteitä, jälkivalvontaa, itsearviointia ja kustannuksia.