Biblioteksväsendet

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

Enligt den gällande bibliotekslagstiftningen är alla biblioteksanvändare i samma ställning; vuxna, barn och unga är alla jämställda. I utvärderingen granskades tillgången till bibliotekstjänster i Sydvästra Finland särskilt bland barn och unga.

Biblioteksnätverket har blivit glesare. Antalet verksamhetsställen i Sydvästra Finland har minskat med över 17 procent.  Längden på biblioteksresan påverkar särskilt barn och unga, som har begränsade möjligheter att ensamma röra sig eller använda kollektivtrafik. I Sydvästra Finland har under 16-åringarna i genomsnitt högst 2,6 kilometer till närmaste bibliotek. Oftast är det endast i tätorterna som barnen kan besöka bibliotek självständigt, även då förutsatt att vägen är trygg. I tätorterna har barn och unga oftast i genomsnitt 2 km till ett bibliotek. På landsbygden eller i byar har barn och unga i genomsnitt ca 6 km till ett bibliotek. Även om tillgängligheten med hänsyn till genomsnittet i hela landet är bra, är vägen ändå så lång att besöket till biblioteket förutsätter en förälder och skjuts.

Med hjälp av biblioteksbussar har man kompletterat biblioteksnätverket. Nu har biblioteksbussarna blivit färre. Nedläggande av biblioteksbussar försämrar i allmänhet alltid tillgången till tjänsterna bland dem, för vilka det är svårt eller otryggt att uträtta ärenden på egen hand, som till exempel barn och unga.

Bibliotekens tillgänglighet gällande öppettiderna har försämrats en aning. I Sydvästra Finland har biblioteken i allmänhet öppet ca 5 procent mindre än år 2007. Bibliotekens tillgänglighet gällande öppettiderna formas av de vanliga öppettiderna (biblioteket öppet, personal på plats för att betjäna användarna) och vid sidan av dem av meröppettiderna (biblioteket öppet, ingen personal på plats). Lösningen med meröppet förbättrar tillgängligheten om den läggs till de traditionella öppettiderna och om den kan genomföras utan begränsningar. För barnens del garanterar inte alltid lösningen med meröppet god tillgänglighet eftersom de oftare än vuxna behöver hjälp av personalen. Det att man kommer in på biblioteket garanterar inte bra service för barnen.

Kärnan i bibliotekstjänsterna för barn är ett lockande och stort materialutbud. Barnet lever i stunden och beter sig också som biblioteksanvändare som ett barn. Det reserverar inte det önskade materialet som en vuxen, utan vill genast läsa det som vännerna läst och rekommenderat.  Anskaffningarna ska motsvara barnens behov och anskaffningsmängderna vara sådana att man genom att snabbt svara på barnets behov strävar efter att inverka på väckande och bevarande av läsivern. Biblioteken i Sydvästra Finland satsade utmärkt på material för barn. Under år 2014 skaffades 0,8 verk per barn till biblioteken. I anskaffningsmängderna uppnåddes ändå inte den internationella målnivån (1 verk/under 15-åring/år).