Förskola

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

Förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning som erbjuds sexåringar. Kommunen är skyldig att ordna förskoleundervisning för barn i förskoleåldern i kommunen. Förskoleundervisning har sedan den 1 augusti 2015 varit obligatorisk och barnet ska delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan barnet blir läropliktigt.

För tillfället deltar så gott som alla barn i förskoleundervisning. Förskoleundervisningen ges i förskoleklasser i grundskolorna eller i dagvården. Över 85 procent av förskoleeleverna deltar i förskoleundervisning som ges i samband med dagvården och strax under 15 procent av förskoleeleverna deltar i förskoleundervisning som ges i samband med skolan. Också nästan alla barn i förskoleåldern som är i skiftesvård deltar i förskoleundervisningen. Under de kommande åren kommer sexåringarnas åldersgrupp att bli mindre.

De vanligaste orsakerna till varför ett barn inte deltar i förskoleundervisningen är att vårdnadshavaren själv sköter om barnets förskoleundervisning i hemmet, att barnet redan har börjat fullgöra läroplikten, att barnet vistas utomlands med föräldrarna eller att vårdnadshavaren upplever att den ordnande förskoleundervisningen inte är viktig.