Avgifts- och turordningspolitikens inverkan på jämlik tillgång till idrottsanläggningar

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

Avgifts- och turordningspolitikens inverkan på jämlik tillgång till idrottsanläggningar

Av kommunerna i Sydvästra Finland har klart över hälften gjort upp skriftliga utdelningsgrunder för användningstider. Ändringen jämfört med år 2010 är stor och man kan säga att öppenheten i de av kommunen upprätthållna utdelningsgrunderna för användningstider till idrottsanläggningarna har ökat märkbart.

I utdelningen av användningstider till idrottsanläggningar är det viktigaste målet att främja idrott bland barn och unga. De centrala problemen i utdelningen av användningstider är den stora efterfrågan på kvällstider in i veckan och bristen på utrymmen som lämpar sig för olika idrottsformer. Den största efterfrågan i förhållande till utbudet är idrottshallar och idrottssalar.

I besluten om användningsavgifter för idrottsanläggningar betonas främjande av idrott bland barn och unga. Idrottsanläggningarna som upprätthålls av kommunen är i huvudsak avgiftsfria för barn och unga i över hälften av kommunerna i Sydvästra Finland. Ungefär en tredjedel av kommunerna meddelade att de beaktar ökningen av intressekostnaderna genom att ha avgiftsfria användningsturer i idrottsanläggningar för barn och unga samt genom att stödja idrottsföreningarna i köp av användningstider. De vanligaste avgiftsfria idrottsplatserna för barn och unga är friidrotts- och bollplaner samt skolornas gymnastiksalar.

De genomsnittliga avgifterna för de idrottsanläggningar som barn och unga mest använder har hållits på nästan samma nivå som år 2007. Endast avgifterna för ishallar och stora gymnastiksalar har stigit. Tre fjärdedelar av kommunerna meddelade att de inte planerar att höja avgifterna för idrottsanläggningar under de närmaste åren.