Räddningsväsendets förebyggande arbete

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

Räddningsväsendets mål är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. Vid olyckssituationer eller vid hot om en olycka är räddningsväsendets mål att rädda människor och trygga viktiga funktioner samt effektivt begränsa konsekvenserna av olyckan. Inom räddningsväsendet strävar man med det förebyggande arbetet att påverka människors och organisationers verksamhet för att minska antalet olyckor. I utvärderingen av basservicen år 2015 granskas inom räddningsväsendet tillgången och tillgängligheten till det förebyggande arbetets upplysnings- och rådgivningstjänster.

Inom räddningsväsendet används det etablerade namnet säkerhetskommunikation för upplysnings- och rådgivningstjänsterna. Räddningsväsendets resultatmål har uppställts på att erbjuda 20 procent av befolkningen säkerhetskommunikation. Den av Egentliga Finlands räddningsverk ordnade säkerhetskommunikationen nådde 8 procent av befolkningen i området. Motsvarande siffra för Satakunta räddningsverk var 21 procent. I den kvantitativa granskningen kan man konstatera att räddningsväsendets säkerhetskommunikation år 2015 i huvudsak fokuserade på mässor och andra stora offentliga tillställningar.