Toimintavalmiusaikojen mediaanit ongelmaruuduissa

Tarkasteltaessa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen mediaanien jakautumista riskiluokkien I ja II ongelmaruuduissa voidaan todeta, että suurimmassa osassa ruutuja toimintavalmiusajan ylitykset eivät olleet kovin suuria. Kahdessa ongelmaruudussa kolmesta ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen mediaanit olivat riskiluokan I osalta korkeintaan kaksi minuuttia yli riskiruudun 6 minuutin tavoitteen (taulukko 5). Myös riskiluokan II ongelmaruuduissa tavoiteajan ylitykset ovat ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan osalta olleet pääosin 1-3 minuutin suuruusluokkaa, vaikka yksittäisiä suurempiakin ylityksiä esiintyy. Riskiluokan I ongelmaruutuja, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani ylittää tavoiteajan yli kahdella minuutilla oli selvästi eniten Helsingissä. Myös Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella on useita tällaisia ongelmaruutuja. Joillakin pelastustoimen alueilla tavoiteajan yli kahdella minuutilla ylittävät riskiluokan I ongelmaruudut muodostivat yhtenäisiä alueita.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen mediaanit ongelmaruuduissa painottuvat kuten ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatarkastelussa. Toimintavalmiusajan mediaanit ovat riskiluokissa I ja II pääosin korkeintaan kolme minuuttia yli tavoiteaikojen (taulukko 6).

Pelastustoimen yksikön toimintavalmiusaika onnettomuuskohteeseen muodostuu sen lähtöajasta ja ajoajasta. Ajoaikaan on hyvin vaikeaa vaikuttaa, sillä merkitsevintä on onnettomuuskohteen etäisyys yksikön asemapaikasta. Etenkin riskiluokan I ruutuun sijoittuvassa pelastustehtävässä lähtöajalla on siten suuri merkitys toimintavalmiusajan toteutumiselle. Selvityksen laadintahetkellä PRONTO:n ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikoja koskevassa raporttipohjassa oli virheellisyyksiä, joiden vuoksi riskiruutukohtaisia ensimmäisten yksikköjen lähtöaikatietoja ei ole käytettävissä. Lähtöaikojen selvittäminen ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan osalta ensitoimenpiteisiin kuluvan todellisen ajan selvittäminen on kuitenkin keskeistä, kun toimintavalmiusajan puutteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja kartoitetaan.

Taulukko 5. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen mediaanien jakautuminen riskiluokkien I ja II ongelmaruuduissa

Taulukko 6. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaanien jakautuminen riskiluokkien I ja II ongelmaruuduissa