6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen. Etelä-Suomessa kuusivuotiaiden ikäluokka vähenee vähemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Etelä-Suomen alueella oli vuoden 2014 lopussa noin 25 700 kuusivuotiasta lasta. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti. Etelä-Suomen alueella kuusivuotiaiden ikäluokka vähenee vajaa kaksi prosenttia eli noin 500 lasta vuoteen 2025 mennessä. Maakunnista eniten kuusivuotiaat vähenevät ennusteen mukaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa, molemmissa noin 10 prosenttia. Väestöennusteen mukaan vain Uudellamaalla pysyy myönteinen kehityssuunta.

Manner-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 61 000 kuusivuotiasta lasta. Kuusivuotiaiden osuus näyttäisi laskevan vajaan neljä prosenttia vuoteen 2025. Jo vuoden 2017 jälkeen lukumäärissä näkyy vähittäistä laskua ja vuoden 2020 jälkeen ikäluokan koko laskee alle 60 000 eli nykyisen tason. (Taulukko 2.6.1.).

 

Kuusivuotiaiden ikäluokan äidinkieli

Vuonna 2015 kuusivuotiaiden ikäluokasta oli Tilastokeskuksen marraskuun 2015 ennakkotiedon mukaan suurin osa suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä kuusivuotiaista oli 5,4 ja saamenkielisiä 0,06 prosenttia.

Etelä-Suomen alueella ruotsinkielisiä lapsia oli eniten Uudenmaan maakunnassa. Ruotsinkieliseen esiopetukseen osallistuvien määrä oli Etelä-Suomessa, lähinnä Uudellamaalla, noin 1 200 lasta.

Merkille pantavaa on muun kielisen väestön osuus. Etelä-Suomen alueella oli ennakkotiedon mukaan muun kielisiä kuusivuotiaita 10,6 prosenttia eli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin ruotsinkielisiä. Heistä suurin osa asui Uudellamaalla. Manner-Suomessa kuusivuotiaiden ikäluokassa muun kielisiä oli ennakkotiedon mukaan 6,7 prosenttia, ja heistä noin kaksi kolmasosaa asui Etelä-Suomen alueella.   (Taulukko 2.6.2).

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste Etelä-Suomen aluellaa vuosina 2014-2025

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan alueittain vuonna 2015