Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on pysynyt melko samalla tasolla, sillä edelleen noin 88 prosentille peruskoulun päättävistä nuorista on tarjolla toisen asteen ammatillista koulutusta enintään 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta.

 

Etelä-Suomen alueella toisen asteen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus pysyi melko samalla tasolla tarkasteltaessa sitä 10 tai 30 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta. Vuonna 2015 oli 10 kilometrin etäisyydellä 88 prosentille peruskoulun jälkeen tarjolla ammatillista koulutusta ja 30 kilometrin etäisyydellä 97 prosentille. Koko maassa vastaavat luvut olivat 78 ja 96 prosenttia. Uudellamaalla saavutettavuus on pysynyt vuosia korkealla tasolla, yli 93 prosenttia. Etelä-Karjalan ja Kanta-Hämeen maakunnissa saavutettavuus painui alle 70 prosentin sekä alle koko maan keskimääräisen arvon. (Taulukko 6.6.1.)

Enintään 30 kilometrin etäisyydellä toisen asteen ammatillisesta opetuspisteestä asui vuonna 2015 suurin osa perusopetuksen päättävistä nuorista, ääripäinä Kymenlaakson 99,7 prosenttia ja Etelä-Karjalan 89,3 prosenttiin. Etelä-Karjalan maakunnassa jäätiin kuitenkin alle maan keskiarvon (95,6 %). Toisen asteen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus parani hivenen lähes kaikissa maakunnissa.

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus