Esiopetukseen osallistumattomuuden syyt

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat osallistumattomuuden taustalla olevat syyt

Yleisin syy esiopetukseen osallistumattomuuteen on, että huoltajat haluavat itse huolehtia lapsen esiopetuksesta kotona. Yleisesti kunnat eivät olleet kartoittaneet syitä osallistumattomuuteen.

 

Kyselyssä annettiin kunnille valmiina kahdeksan erilaista syytä, miksi esiopetusikäiset lapset eivät osallistu järjestettyyn esiopetukseen. Lisäksi oli mahdollisuus vastata jokin muu syy -kohtaan. Annetut syyvaihtoehdot mukailivat Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa (2013:5) esiinnousseita syitä. Vastaajat saattoivat valita kolme tärkeintä syytä.

Etelä-Suomen alueella useimmin syiksi valittiin:

  • huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona
  • lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei ole maksutonta esiopetusta tarjoavaa ryhmää
  • lapsi on vanhempien mukana ulkomailla
  • huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.

Kuntien antamien vastausten perusteella vuorohoitoa ei pidetty esiopetukseen osallistumattomuuden syynä.

Muina yksittäisinä osallistumattomuuden syinä Etelä-Suomessa mainittiin muun muassa:

  • esiopetuksen/koulun lykkäys
  • sairaus tai sijoitus toiseen kuntaan
  • perhe ei halua esiopetukseen
  • uskonnon opetus ei ole riittävää esiopetuksessa.

Suurin osa vastaajista ilmoitti, etteivät tiedä tai eivät ole erikseen kartoittaneet syitä esiopetukseen osallistumattomuuteen. Kunnilla ei ole velvoitetta valvoa miten esiopetusoikeutta tosiasiallisesti käytetään.