Esiopetukseen osallistumattomat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Esiopetukseen osallistumattomien määrä oli hyvin vähäinen, yleensä heitä oli isoissa kaupunkikunnissa.

 

Osallistumattomien määrää ja syitä pyrittiin kartoittamaan kuntien esiopetuksen vastaaville toimitetulla erillisellä webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 64 kunnasta 42. Vastausprosentti oli 65,6 prosenttia.

Lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuvat esiopetukseen ja osallistumattomien määrä oli vähäinen, Etelä-Suomen alueella noin 580 lasta ja Manner-Suomessa noin 800 lasta. Ilmoitetut osallistumattomien määrät vaihtelivat kunnittain 0−189 lapsen välillä. Esiopetukseen osallistumattomia lapsia oli eniten isoissa kaupunkikunnissa kuten Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa. Vastanneista kunnista 13 ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli alle kymmenen ja kolme kuntaa, että heitä oli yli 100.