Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Kunta on velvollinen järjestämään alueensa esiopetusikäisille esiopetusta. Esiopetus on ollut 1.8.2015 lähtien velvoittavaa ja lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset Etelä-Suomen alueella osallistuvat esiopetukseen. Esiopetusta annetaan peruskoulujen esiluokilla ja päiväkodeissa.  Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt päivähoidon yhteydessä, etenkin Uudellamaalla. Kuljetusedun saavien esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt, eniten Kanta-Hämeessä. Myös lähes kaikki vuorohoidossa olevat esiopetusikäiset osallistuvat esiopetukseen. Tulevina vuosina kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä myös Etelä-Suomen alueella, eniten Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

Yleisimmät syyt olla osallistumatta esiopetukseen olivat, että huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei maksutonta esiopetusryhmää, lapsi on vanhempien mukana ulkomailla tai huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.