Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Johtopäätökset

  • Lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen Etelä-Suomessa. Kyselyyn vastanneista kunnista (42) noin kolmannes ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia on kunnassa alle kymmenen.
  • Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt lukuun ottamatta Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntia. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä. Koulun yhteydessä järjestetyn esiopetuksen oppilaiden määrä väheni eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.
  • Kuusivuotiaiden ikäluokka on väestöennusteen mukaan pienenemässä vuoden 2017 jälkeen, Etelä-Suomessa kuitenkin vähemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Eniten kuusivuotiaiden ikäluokka vähenee Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.
  • Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden määrä päivähoidon yhteydessä on hieman lisääntynyt, eniten Kanta-Hämeessä. Esiopetuksen kuljetusoppilaat koulun yhteydessä ovat vähentyneet, eniten Etelä-Karjalassa.
  • Esiopetukseen osallistumattomien määrä on hyvin vähäinen, Etelä-Suomessa noin 800 lasta. Kaikkiaan esiopetukseen vuonna 2015 osallistui Etelä-Suomen alueella 25 426 esiopetusikäistä lasta. Esiopetukseen osallistumattomuuden yleisimmät syyt olivat: huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on huoltajien mukana ulkomailla ja huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä. Suurin osa kunnista eivät olleet kartoittaneet syitä osallistumattomuuteen. Vuorohoidossa olevat ovat lähes kaikki esiopetuksessa. Vuorohoito ei ollut syynä esiopetukseen osallistumattomuuteen.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.
  • Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua mahdollisimman ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.
  • Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna.
  • Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä, sillä kuntiin tulee jatkuvasti uusia, myös eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia kuntalaisia.
  • Esiopetuksesta kokonaisuutena tulee tehdä tätä arviointia kattavampi selvitys.