Källor

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

Lagen om grundläggande utbildning (628/1998)

Gymnasielagen (629/1998)

Lagen om yrkesutbildning (630/1998)

Ungdomslagen (72/2006)

Material gällande befolkningen år 2015, Statistikcentralen

Statistik om elever som avslutade den grundläggande utbildningen år 2015, Statistikcentralen

Utbildningsstatistik ur databasen Vipunen, Utbildningsstyrelsen, www.vipunen.fi

Uppgifter om utbildning på andra stadiet år 2015, Studieinfo.fi, www.studieinfo.fi

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Utbildningsstyrelsen, 2014

Grunderna för gymnasiets läroplan, Utbildningsstyrelsen, 2015

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL:rapport, 2015

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet, Undervisnings- och kulturministeriets rapport, 2011

Lösningar för Finland, Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering, 29.5.2015

Ohje Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen arvioinnin kokoamiseksi, 17.1.2016