Liikuntapaikkojen käyttövuoroista päättäminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnassa päätetään liikuntapaikkojen käyttövuoroista?

Käyttövuorojen virallisesti hyväksytyt jakoperusteet oli laatinut 67 % kunnista. Jakoperusteet on yleensä hyväksynyt liikunta-asioista vastaava lautakunta.

Virallisesti hyväksytyllä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteella tarkoitettaan liikunta-asioista vastaavan lautakunnan, kunnanhallituksen tai -valtuuston hyväksymiä käyttövuorojen jakoperustetta. Virallisesti hyväksytyt jakoperusteet edistävät käyttövuoropäätösten johdonmukaisuutta, läpinäkyvyyttä sekä pitkäjänteisyyttä varsinkin niissä kunnissa, joissa käyttövuoroista on eniten kysyntää suhteessa tarjontaan.

Mikäli virallisesti hyväksyttyjä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteita ei ole, niin yleensä käyttövuorot jaetaan viranhaltijan toimesta vakiintuneen käytännön perusteella.

Etelä-Suomen alueen kunnista 67 % oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet vuonna 2015. Vastaava luku vuonna 2010 oli 43 %. Kuntarakenteen mukaan tarkasteltuna vuonna 2015 kaupunkimaisista kunnista 81 %, taajaan asutuista kunnista 59 % ja maaseutumaisissa kunnissa 51 % oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet (Kuvio 11.5.1.).

Useimmiten (68 %) käyttövuorojen jakoperusteet kunnassa hyväksyi liikunta-asioista vastaava lautakunta. Ainoastaan muutamassa kunnassa kunnanvaltuusto tai -hallitus oli hyväksyjänä. Niistä kunnista, joissa oli kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet, 50 %:ssa käyttövuorojen jakaja vahvistettiin hallinto- tai johtosäännössä ja 31 %:ssa lautakunnan päätöksellä.

Käyttövuorojen hakijat pääsivät vaikuttamaan jakopäätöksiin 87 %:ssa kunnista. Yleisin vaikuttamisen tapa oli neuvottelu kunnan liikuntatoimen kanssa tai yhteinen kokous vuorojen hakijoiden ja liikuntatoimen kesken.

Kuvio 11.5.1. Virallisesti hyväksytyt kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2010 ja 2015.