Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri koulutusalalla?

Kolmen eri ammatillisen koulutusalan alueellinen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta säilyi edelleen hyvällä tasolla.

 

Hyvä ammatillisen koulutuksen saavutettavuus edellyttää maantieteellisen sijainnin lisäksi riittävän monipuolisia koulutusalavaihtoehtoja. Arvioinnissa pidettiin riittävänä kun nuorella on valittavana koulutusta vähintään kolmella eri koulutusalalla.

Kolmen eri ammatillisen koulutusalan saavutettavuus Etelä-Suomen alueella sekä 10 kilometrin että 30 kilometrin etäisyydellä pysyi samoilla tasoilla verrattuna aiempiin vuosiin. (Taulukko 6.7.1.)

Etelä-Suomen alueella 83 prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan tarjonnasta. Uudenmaan maakunnassa saavutettavuusaste oli edelleen omaa luokkaansa (89 %), muissa maakunnissa vaihtelu oli Päijät-Hämeen 74 prosentista Etelä-Karjalan 63 prosenttiin. Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa saavutettavuusasteet olivat nousseet lähes kolme prosenttiyksikköä. Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa saavutettavuus on pysynyt jonkin aikaa hiukan yli 60 prosentissa.

Enintään 30 kilometrin etäisyydellä kolmen ammatillisen koulutusalan koulutuksesta asui Etelä-Suomen alueella edelleen noin 96 prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista. Kanta-Hämeessä saavutettavuus oli laskenut yli kolme prosenttiyksikköä. Valtakunnallinen keskiarvo oli 93 prosenttia.

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla