Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden määrä päivähoidon yhteydessä on hieman lisääntynyt, eniten Kanta-Hämeessä. Koulun yhteydessä esiopetuksen kuljetusoppilaat ovat vähentyneet, eniten Etelä-Karjalassa.

 

Esiopetuksen kuljetusoppilaat päivähoidon yhteydessä

Päivähoidon esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä oli lisääntynyt Manner-Suomessa jonkin verran kaikilla alueilla. Etelä-Suomen alueella kasvua oli suhteellisesti hieman vähemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Erityisen paljon kuljetusoppilaiden määrät päivähoidon yhteydessä lisääntyivät Kanta-Hämeen maakunnassa. Lisäys näkyi erityisesti muiden kuin erityisen tuen päätöksen saaneiden esiopetusoppilaiden määrissä.

Kuljetusoppilaiden kokonaismäärä väheni päivähoidon yhteydessä Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa. (Taulukko 2.7.1.)

 

Esiopetuksen kuljetusoppilaat koulun yhteydessä

Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä väheni vuodesta 2013 vuoteen 2015 Manner-Suomessa lähes kaikilla alueilla, vähennystä oli vajaa seitsemän prosenttia. Suurin vähennys, yli 21 prosenttia, oli Etelä-Suomen alueella.

Maakunnittain vaihtelut olivat suuria. Kuljetukset vähenivät erityisesti Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Uudellamaalla näkyi kuljetusoppilaiden lisäys pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusoppilaiden määrässä. Kymenlaakson maakunnassa kuljetusoppilaiden määrä lisääntyi hieman.

Kymenlaakson maakunnassa oli pientä kasvua koulun esiopetusoppilaiden kuljetusmäärissä. Etelä-Karjalassa ei ollut enää vuonna 2015 koulun yhteydessä järjestettävään esiopetukseen kuljetettavia oppilaita. (Taulukko 2.7.2.)

Majoitus

Esiopetusoppilaissa ei ole lainkaan majoitusta tarvitsevia oppilaita.

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä