Kuvat ja taulukot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Kuviot

Kuvio 14.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015

Kuvio 14.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015

Kuvio 14.6.2. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014–2015

Kuvio 14.6.3 Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012, 2013–2014

Kuvio 14.6.4. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013–2014

Kuvio 14.6.5. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012, 2013–2014

Kuvio 14.6.6.  Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013–2014

Taulukot

Taulukko 14.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013–2015

Taulukko 14.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015

Taulukko 14.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015

Taulukko 14.5.4. Lääkärillä käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.5. Lääkärille pääsyn helppous (muuten kuin terveyskeskukseen) Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.6. Kuraattoripalvelujen käyttö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.7. Kuraattorille pääsyn helppous Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.8. Psykologipalvelujen käyttö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015

Taulukko 14.5.9. Psykologille pääsyn helppous Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.10. Käynnit lukuvuoden aikana psykologilla Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Taulukko 14.5.11. Käynnit lukuvuoden aikana kuraattorilla Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Taulukko 14.5.12. Käynnit lukuvuoden aikana terveydenhoitajalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Taulukko 14.5.13. Käynnit lukuvuoden aikana lääkärillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Taulukko 14.6.1 Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014–2015.

Taulukko 14.6.2. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013–2014.

Taulukko 14.6.3. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013–2014.