Käyttäjäryhmien liikunnan edistäminen käyttömaksupolitiikalla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunta edistää käyttäjäryhmien liikuntaa käyttömaksupolitiikalla?

Lasten ja nuorten käyttämät liikuntapaikat olivat pääsääntöisesti maksuttomia yli puolessa Etelä-Suomen kunnista.

Yleisimmin lapsille ja nuorille oli tarjolla maksuttomia liikuntapaikkoja taajaan asutuissa kunnissa. Näissä maksuttomia olivat yleensä ulkokentät ja koulujen liikuntasalit.

Liikuntapaikkojen käyttö oli maksutonta lapsille ja nuorille 55 %:ssa Etelä-Suomen kunnista. Vastaava luku erityisryhmien kohdalla oli 43 %, aikuisten käyttäjien kohdalla 11 % ja kilpaurheilijoille liikuntapaikojen käyttö oli maksutonta 17 %:ssa kunnista (Kuvio 11.9.1).

Etelä-Suomen kunnista lähes puolet huomioi harrastuskustannusten nousun pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille. Lisäksi kunnat alensivat lasten ja nuorten käyttövuorojen hintoja ja tukivat seuroja käyttövuorojen ostossa yksityisiltä liikuntapaikkojen ylläpitäjiltä (Kuvio 11.9.2.). Yleensä maksuttomia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille olivat yleisurheilu- ja pallokentät sekä eri kokoiset liikuntasalit (Kuvio 11.9.3.)

Kuvio 11.9.1. Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille Etelä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu aluehallintoviraston alueilla vuonna 2015

Kuvio 11.9.3. Lapsille ja nuorille yleisimmät maksuttomat liikuntapaikat Etelä-Suomen kunnissa 2015