Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen käyttövuoropolitiikalla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pyritäänkö liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen?

Kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikunnan edistämiseen.

Liikuntapaikkojen käyttömaksujen määrittely on aina tietoinen strateginen linjaus, joka pohjautuu joko virallisesti hyväksyttyyn päätökseen tai vakiintuneeseen käytäntöön. Etelä-Suomen kunnista 44 %:ssa on virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia. Vastaava luku vuonna 2007 oli 31 %. Kehittämisstrategialla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa hahmotetaan kunnan liikuntatoiminnan tulevaisuuden haasteet, halutut kehittämislinjat ja painopisteet.

Liikuntapaikkojen käyttömaksussa painotettiin lasten ja nuorten liikunnan edistämistä 85 %:ssa Etelä-Suomen kunnista. Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat olivat pääsääntöisesti maksuttomia tai käyttömaksut oli alennettu lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille. Maksuttomien liikuntapaikkojen tarjoajat ovat pääasiassa maaseutumaisia kuntia, joissa liikuntapaikat ovat pääasiassa ulkoliikuntapaikkoja ja koulujen liikuntatiloja.