Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

91 prosentille ikäluokasta oli tarjolla lukiopaikka 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta. Lukiokoulutuksen saavutettavuus säilyi melko hyvänä Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, mutta heikentyi jonkin verran muissa maakunnissa.

 

Lukiokoulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Etäisyyksinä käytettiin 10 ja 30 kilometrin matkoja asuinpaikasta. Vuonna 2015 Etelä-Suomen alueella oli tarjolla lukiokoulutusta 91 prosentille ikäluokasta enintään 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta. Saavutettavuus oli laskenut puolitoista prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Saavutettavuus oli pysynyt verrattain samalla tasolla Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Etelä-Karjala maakunnassa saavutettavuus oli heikentynyt 11 ja Kymenlaaksossa kuusi prosenttiyksikköä. Myös Päijät-Hämeessä saavutettavuudessa 10 kilometrin etäisyydellä oli laskua yli viisi prosenttiyksikköä. Manner-Suomessa lukiokoulutuksen tavoitti enintään 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta 86 prosenttia peruskoulun päättävistä. Alle tämän keskimääräisen arvon jäivät Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa asuvat nuoret. (Taulukko 6.5.1.)

Kun tarkastellaan lukiokoulutuksen saavutettavuutta enintään 30 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta, vaihteli Etelä-Suomen maakuntien lukiokoulutuksen saavutettavuus 98,1−99,7 prosentin välillä. Lukiokoulutuksen saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä oli hieman parantunut vuodesta 2013. Korkein saavutettavuus oli edelleen Kymenlaaksossa.

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus