Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt lukuun ottamatta Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntia. Esiopetus järjestetään entistä yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia. Esiopetusta saavien lukumäärässä on kuitenkin mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita, joten todellinen esiopetusta saaneiden kuusivuotiaiden prosenttiosuus jää hieman edellä mainittua lukua alemmaksi. Ahvenanmaan maakunta ei ole mukana näissä luvuissa.

Vuonna 2015 Etelä-Suomessa esiopetukseen osallistui 25 426 lasta, mikä oli 1 074 lasta enemmän kuin vuonna 2013. Esiopetusoppilaiden kokonaismäärä väheni tarkasteltavana ajankohtana Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Uudenmaan maakunnassa lisäys oli enemmän kuin koko alueella yhteensä, 1 085 lasta.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja. Verrattuna vuoteen 2013 kasvava osa esiopetuksesta järjestettiinkin vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä. Etelä-Suomen alueella päivähoidon yhteydessä järjestettävä esiopetus kasvoi kaikissa muissa maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa. Koulun yhteydessä järjestettävä esiopetus väheni eniten Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa, joissa vähenivät samaan aikaan myös perusopetuksen vuosiluokkien 1−6 koulut. (Taulukko 2.5.1.)

Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee maakuntien välillä huomattavasti. Etelä-Suomessa järjestettiin vuonna 2015 esiopetuksesta päivähoidon yhteydessä 89,7 prosenttia ja koulun yhteydessä 10,3 prosenttia. Päivähoidon yhteydessä järjestetyn esiopetuksen osuus oli korkein Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä, yli 90 prosenttia. Vuonna 2015 esiopetuksesta oli Manner-Suomessa päivähoidon yhteydessä järjestettyä 81,6 prosenttia ja koulun yhteydessä 18,4 prosenttia. Kaikissa Etelä-Suomen alueen maakunnissa esiopetuksen osuus päivähoidon yhteydessä oli suurempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Taulukko 2.5.2.)

Taulukko 2.5.1 Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä maakunnittain vuonna 2015