Sammandrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

I Nyland var tillgängligheten till såväl gymnasie- som yrkesutbildning år 2015 i stort sett oförändrad jämfört med åren 2011 och 2013. Detta gällde speciellt tillgängligheten till utbildning inom 30 km från hemmet. Jämfört med hela landet var tillgängligheten på samma nivå inom gymnasieutbildningen som för landets 16-åringar överlag. Däremot var tillgängligheten fortsättningsvis sämre inom yrkesutbildningen. I Nyland liksom i hela landet var gymnasieutbildningen avståndsmässigt mera tillgänglig för de svenskspråkiga 16-åringarna än grundläggande yrkesutbildning.

82 % av de nyländska svenskspråkiga 16-åringarna hade under 10 km och 99 % under 30 km till närmaste gymnasium. I huvudstadsregionen var tillgängligheten på samma nivå som för samtliga 16-åringar i hela landet. Däremot var tillgängligheten sämre i västra (76 %) och i östra Nyland (70 %). I fråga om grundläggande yrkesutbildning hade 43 % av de nyländska svenskspråkiga 16-åringarna mindre än 10 km och 93 % mindre än 30 km till närmaste utbildningsenhet. Vidare hade 41 % av ungdomarna tillgång till utbildning inom minst tre utbildningsområden på högst 10 km:s avstånd från hemmet, vilket var något sämre jämfört med tillgängligheten för hela landets svenskspråkiga 16-åringar. Gällande tillgängligheten på högst 30 km:s avstånd från hemmet var situationen däremot bättre jämfört med alla svenskspråkiga 16-åringar, hela 88 % av de nyländska ungdomarna hade tillgång till utbildning inom minst tre utbildningsområden. Tillgängligheten varierade i hög grad mellan de nyländska kommunerna, vilket förklaras av att den svenskspråkiga yrkesutbildningen koncentrerats till Helsingfors, Borgå och Raseborg.

Inom svenskspråkig utbildning avslutade 3 319 ungdomar i Fastlandsfinland sin grundläggande utbildning. Av dem bodde 1 675 ungdomar i Nyland, 49 % var flickor och 51 % pojkar. Av årsklassen tog 91 % emot en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen. Gymnasieutbildningen var fortsättningsvis populär, hela 70 % av förstahandssökande mottog en studieplats i ett gymnasium mot 30 % i en yrkesutbildning. Gymnasiebenägenheten var hela sju procentenheter högre i Nyland än i hela landet. Flickorna valde i högre grad gymnasiet medan majoriteten av pojkarna föredrog en grundläggande yrkesutbildning, vilket betyder att de könsbundna mönstren inte har jämnats ut sedan föregående utvärdering år 2013.