Käyttövuoropolitiikan seuranta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja painopisteiden toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi 52 % kunnista. Kunnat tekivät seurantaa yleisimmin kävijämääriä seuraamalla ja seuraamalla ketkä vuoroja käyttävät.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat lajille tai ryhmälle sopivien tilojen puute ja vuorojen riittämättömyys (Kuvio 11.7.1.). Ongelmat olivat pääosin samankaltaisia kuin vuonna 2010.

Kuntia pyydettiin ilmoittamaan viisi liikuntapaikkaa missä kysyntä oli suurinta suhteessa tarjontaan. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja -saleista. Kolmantena olivat jäähallit (Kuvio 11.7.2.). Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna liikuntahallien ja muiden sisäliikuntapaikkojen kysyntä on lisääntynyt jonkin verran. Uusia käyttövuorojen hakijoita olivat harrasteryhmät ja uusien lajien harrastajat.  

Kuvio 11.7.1. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.2. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi vuosina 2010 ja 2015