Skolornas antal och storlek, elevantal

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Hur har antalet skolor och elever inom grundläggande utbildningen förändrats under de senaste åren?

Hösten 2015 fanns det i Fastlandsfinland totalt 226 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen. Av dessa skolor var 182 stycken sådana där man ger undervisning för årskurserna 1-6, 25 stycken där man ger undervisning i årskurserna 7-9 och 19 stycken där man ger undervisning i årskurserna 1-9. Här finns medräknat både kommunala skolor och övriga utbildningsanordnares som t.ex. privata skolor, dock inte specialskolor.

I Södra Finland fanns det hösten 2015 82 skolor som gav undervisning i årskurserna 1-6, 11 skolor för årskurserna 7-9 och 10 skolor för årskurs 1-9.

Antalet skolor har i hela landet minskat med totalt 9 jämfört med år 2013. Det som hänt i Södra Finland, där det ser ut som att 7 skolor försvunnit, är att flera skolor i Helsingfors administrativt slagits ihop till en enda enhet, så även om verksamheten fortsätter på samma adress räknas de olika verksamhetspunkterna som en och samma enhet (Tabell 5.5.1.).

Skolornas storlek

Ser man till hela Fastlandsfinland har ungefär en tredjedel av skolorna med årskurserna 1-6 ett elevantal under 50 elever. I Södra Finland är det drygt 20 procent av dessa skolor som har ett elevantal under 50 (Tabell 5.5.2.).

I skolor med årskurserna 7-9 har över 70 procent ett elevantal på under 300 elever. Här finns det inga påtagliga regionala skillnader, utan fördelningen ser likadan ut i alla regioner (Tabell 5.5.3.).

Knappa 60 procent av skolor med årskurserna 1-9 i Fastlandsfinland har ett elevantal på under 300. I Södra Finland är det merparten av skolorna som har ett elevantal på över 300 elever (Tabell 5.5.4.). En tydlig tendens är att dessa 1-9-skolor är vanligast förekommande i Södra och Sydvästra Finland, medan man i Västra och Inre Finland mera följer en uppdelning i årskurserna 1-6 och 7-9.

Tabell 5.5.1. Alla skolor

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.2. Skolor årskurserna 1-6

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.3. Skolor årskurserna 7-9

Källa: Statistikcentralen

Tabell 5.5.4. Skolor årskurserna 1-9