Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?

Tytöt menivät edelleen mieluimmin lukioon ja pojat ammatilliseen koulutukseen, poikkeuksen tekivät Päijät-Hämeen maakunnan tytöt.

 

Vuonna 2015 Etelä-Suomessa oli peruskoulun päättäneistä lähes 52 prosenttia poikia. Maakunnittain tarkasteltuna tyttöjen osuudet olivat suuremmat Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Kaikissa maakunnissa lukion koulutuspaikan vastaanottaneista runsas enemmistö oli jälleen tyttöjä. Toisen asteen ammatilliseen koulutuspaikan vastaanottaneista suurin osa oli poikia, poikkeuksena Päijät-Häme, jossa ammatillisen koulutuksen valinneita tyttöjä oli niukka enemmistö. (Taulukko 6.9.1.)

Taulukko 6.9.1. Yhteishaussa vuonna 2015 toisen asteen koulutukseen hakeneet alueittain ja sukupuolen mukaan