Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet?

Käyttövuoropolitiikan keskeisin tavoite kunnissa on lasten ja nuorten liikunnan edistäminen.

Kunnille tehdyllä kyselyllä pyrittiin selvittämään vaikutetaanko liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakamisella aktiivisesti ja tietoisesti kuntalaisten liikunnan harrastamiseen. Käyttövuorojen jaon keskeisimpiä liikuntapoliittisia tavoitteita kysyttiin avoimella kysymyksellä. Tuloksista ilmeni, että tavoitteet olivat joko käyttäjäryhmä- tai arvoperusteisia. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen oli selvästi tärkein liikuntapoliittinen tavoite, jota kuntien käyttövuorojen jakamisella pyrittiin edistämään. Toiseksi tärkein tavoite oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutuminen käyttövuorojen jaossa.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet perustuivat yleisimmin kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategiaan. Ellei tavoitteita ja painopisteitä oltu kuvattu missään kunnan strategia-asiakirjassa, tavoitteista oli yleensä päätetty liikunta-asioista vastaavassa lautakunnassa.