Tietolähteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Pelastuslaki (379/2011)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011).

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO). Arvioinnissa käytetty 31.3–16.4.2016 poimittuja tietoja.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014.

Erheellisten paloilmoitusten seurantahanke. Sisäministeriön julkaisu 17/2015.

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013.

Pelastustoimen strategia 2025. Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2012.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2017 sekä tulossuunnitelma 2013. Sisäasiainministeriön julkaisu 52/2012.