Tietolähteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997)

Lukiolaki (629/1998)

Suomen perustuslaki (731/1998)

Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden paikkatiedot (12.1.2015)

Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden määrien muutokset (12.1.2015)

Opetushallitus. Opetushallinnon tilastopalvelu www.vipunen.fi Tiedot yhteishausta.

Tilastokeskus. Karttaruuduttainen väestöaineisto (31.12.2014)

Tilastokeskus. Väestöennuste (30.10.2015)

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2013. Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 34/2014 http://www.avi.fi/web/avi/arviointiraportit#.VzAq47df2mQ

Valtakunnallinen vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi. http://www.patio.fi/web/pepa-2015-valtakunnallinen (Verkkojulkaisu)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma, 29.5.2015