Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Rakennuspalojen ja automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät ovat vähentyneet lähes kaikilla pelastustoimen alueilla koko 2010-luvun ajan. Laskua on tapahtunut myös pelastusviranomaisten tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien sekä liikennevälinepalojen ja muiden tulipalojen määrissä. Pelastustoimen yksiköt hälytettiin erilaisiin tehtäviin Etelä-Suomen alueella vuonna 2015 noin 37 000 kertaa. Tehtävien kokonaismäärässä on havaittavissa viime vuosina vähäistä nousua. Muutos on kuitenkin pieni, eikä siitä voi päätellä pysyvää kehityssuuntaa.

Vaikka automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät ovat vähentyneet, on niitä edelleen liikaa ja suurin osa niistä on myös aiheettomia. Aiheeton hälytys aiheuttaa pelastuslaitokselle tarpeettomia kustannuksia ja sitoo tehtävään osallistuvan yksikön pois todellisista onnettomuustilanteista.

Onnettomuuskohteet saavutetaan pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti useimmilla pelastustoimen alueilla. Ongelmia kohteiden saavuttamisessa esiintyy lähinnä korkean riskiluokan alueilla (ns. I-riskiruutu). Esimerkiksi Helsingissä sekä Länsi- ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueilla on kaupunginosia, joissa onnettomuuskohteen saavuttaminen jää alle asetettujen vähimmäistavoitteiden.