Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Etelä-Suomen kunnista selvästi yli puolet on laatinut kirjalliset liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet. Muutos vuoteen 2010 on merkittävä ja voidaan sanoa, että avoimuus kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteissa on lisääntynyt huomattavasti.

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite on lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Keskeisimpiä ongelmia käyttövuorojen jaossa ovat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja eri liikuntamuodoille sopivien tilojen puute. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan on liikuntahalleista ja liikuntasaleista.

Liikuntapaikkojen käyttömaksuista päätettäessä painotetaan lasten ja nuorten liikunnan edistämistä. Kuntien ylläpitämät liikuntapaikat ovat pääosin maksuttomia lapsille ja nuorille yli puolessa Etelä-Suomen kunnista. Noin puolet kunnista kertoi ottavansa huomioon harrastekustannusten nousun pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille sekä tukemalla liikuntaseuroja käyttövuorojen ostossa. Yleisimmin maksuttomia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille ovat yleisurheilu- ja pallokentät sekä koulujen liikuntasalit.

Lasten ja nuorten eniten käyttämien liikuntapaikkojen keskimääräiset käyttömaksut ovat pysyneet lähes samoina kuin vuonna 2007. Ainoastaan jäähallien ja isojen liikuntasalien käyttömaksut ovat nousseet. Kaksi kolmasosaa kunnista ilmoitti, ettei lähivuosina ole suunnitelmissa liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotuksia.