Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni vuorohoidossa oleva lapsi osallistuu esiopetukseen?

Vuorohoidossa olevat osallistuvat lähes kaikki esiopetukseen.

 

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Vanhemman vapaa-, loma- tai sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Viime vuosina vuorohoidon tarve tuntuu kunnissa lisääntyneen, mikä johtuu huoltajien epäsäännöllisistä työajoista ja pätkätöistä sekä ehkä vielä samanaikaisesta opiskelusta. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan vuorohoidossa olevien esiopetukseen osallistumista, ei vuorohoidon määrää.

Syksyllä 2015 oli vastanneiden kuntien mukaan vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä Manner-Suomessa vajaa 2 000 lasta. Esiopetukseen osallistumattomia heistä oli noin kolme prosenttia. Etelä-Suomen alueella vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten lasten määrä oli vajaa 600, joista lähes kaikki myös osallistuivat esiopetukseen. Pieni ero johtunee siitä, että vaikka kunnat järjestävät tarvittaessa lapselle vuorohoitopaikan, sen käyttöä ei seurata ja tilanne muutonkin vaihtelee.