Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Vuonna 2015 ammatillista koulutusta oli tarjolla enintään 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta 71 prosentille ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä 84 prosentille Lapin 16-vuotiaiden ikäluokasta.

Lapissa ammatillisen koulutuksen saavutettavuus heikkeni hieman molemmilla matkoilla mitattuna. Yli 30 kilometrin etäisyys ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteeseen oli 16 prosentilla ikäluokasta eli 302 nuorella. Seutukunnittain saavutettavuus vaihteli huomattavan paljon. Saavutettavuus jäi enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna seitsemän prosenttiyksikköä ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna 11 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskimääräisen tason. (Taulukko 4.6.1.)

Lapin 10 kunnassa ei ollut lainkaan tarjolla ammatillista koulutusta alle 10 kilometrin etäisyydellä 16-vuotiaiden asuinpaikasta. Pellon opetuspisteen lakkauttaminen näkyy Torniolaaksossa saavutettavuuden merkittävänä heikkenemisenä, samoin kuin Kolarin opetuspisteen lakkauttaminen Tunturi-Lapissa. Puolessa seutukunnista eli Itä-Lapissa, Torniolaaksossa ja Tunturi-Lapissa saavutettavuus jäi samalla etäisyydellä mitattuna alle 40 prosentin. Itä-Lapissa Kemijärven kaupungin, ammatillisen oppilaitoksen sijaintipaikkakunnan, nuorilla saavutettavuus oli 86 prosenttia kun se seutukunnan muiden kuntien nuorilla  oli nolla. Ainoastaan Kemi–Tornio ylitti saavutettavuudessa Manner-Suomen keskimääräisen tason molemmilla matkoilla mitattuna.

Etäisyyden nostaminen 30 kilometriin ei paljon paranna tilannetta, vaan ammatillista koulutustarjontaa vaille jäivät yhdeksän kunnan nuoret. Vain seitsemässä Lapin kunnassa saavutettavuus ylitti 90 prosenttia, kun vuonna 2013 näitä kuntia oli 12. (Kartta 4.6.1. ja kartta 4.6.2.)

Taulukko 4.6.1. Ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteestä enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä asuneiden 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Lähde: Tilastokeskus

Kartta 4.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 10 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015

Kartta 4.6.2. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 30 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015