Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Lapin pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen ennaltaehkäisevän toiminnan palveluja kaikille Lapin kunnille. Lapissa pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tulos ylittää hieman valtakunnan keskiarvon. Valistustilaisuuksista suurin osa käsittelee onnettomuuksien ehkäisyä ja toimintaa häiriötilanteissa. Pelastustoimen järjestämien valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edellisiin vuosiin verrattuna.

Toimenpide-ehdotukset

Väestön ja toiminnanharjoittajien asemaa pelastustoimen turvallisuusviestinnän palvelujen saajana tulee tarkastella tasapuolisuuden näkökulmasta. Samassa yhteydessä tulee kiinnittää huomiota palvelujen toteutumiseen tunnistettujen onnettomuusriskien mukaisesti.

Onnettomuusriskeihin voidaan vaikuttaa usealla eri pelastustoimen palvelulla. Pelastustoimen toteuttaman onnettomuuksia ehkäisevän työn menetelmien ja kohdistamisen tueksi tarvitaan tietoa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.