Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri koulutusalalla?

Vuonna 2015 kolme ammatillista koulutusalaa oli tarjolla enintään 10 kilometrin etäisyydellä 65 prosentille ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä 77 prosentille Lapin 16-vuotiaiden ikäluokasta.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus edellyttää hyvän maantieteellisen sijainnin lisäksi valittavaksi riittävän monta koulutusalavaihtoehtoa. Kolme ammatillista koulutusalaa tarjoaa jossain määrin enemmän vaihtoehtoja alan valintaan. Lapissa vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan saavutettavuus keskimäärin hieman parani tarkasteluajanjaksona molemmilla matkoilla. Lähes neljänneksellä ikäluokasta eli 450 nuorella ei kuitenkaan ollut mahdollista saavuttaa ammatillista kolmen koulutusalan koulutusta alle 30 kilometrin etäisyydellä asuinpaikastaan.

Lapissa seutukuntakohtaiset erot kolmen koulutusalan saavutettavuudessa vaihtelivat erittäin suuresti. Saavutettavuudessa yllettiin Manner-Suomen tasolle ainoastaan kaupungeissa sekä Keminmaan ja Inarin kunnissa molemmilla matkoilla mitattuna. Seutukunnista Kemi–Tornio ja Rovaniemi ylittivät Manner-Suomen keskimääräisen saavutettavuuden enintään 10 kilometrin etäisyydellä ja Kemi–Tornio ylsi lähelle Manner-Suomen tasoa myös enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna. Torniolaaksossa ei yhdellekään 16-vuotiaalle ollut tarjolla kolmea ammatillista koulutusalaa enintään 30 kilometrin etäisyydellä. Tunturi-Lapin kunnista Muoniossa oli hakuvuonna tarjolla kolmen ammatillisen koulutusalan koulutusta, mikä nosti seutukunnan saavutettavuuden alle 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna 13 prosenttiin ja alle 30 kilometrin matkalla 17 prosenttiin. Itä-Lapissa saavutettavuus jäi huomattavasti alle puolen, vaikka se koulutuspaikkakunnalla, Kemijärven kaupungissa, oli pitemmällä matkalla mitattuna sata prosenttia.

Pohjois-Lapissa saavutettavuus parani tarkasteluajanjaksona kahdeksan prosenttiyksikköä alle 30 kilometrin matkalla mitattuna. Saavutettavuuden paraneminen ei johtunut koulutusalojen lukumäärän muutoksista, vaan 16-vuotiaiden ikäluokan koon vuosittaisesta vaihtelusta ja heidän asuinpaikkojensa sijainnista eri vuosina. Pohjois-Lapin saavutettavuuden suuri vaihtelu selittyy joinakin vuosina sillä, onko Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Ivalon opetuspisteessä tarjolla kaksi vai useampia koulutusaloja, mikä ei kuitenkaan  tarkasteluvuosina ollut syynä saavutettavuuden paranemiseen.

Vähintään kolmen koulutusalan saavutettavuus oli Lapissa selvästi huonompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin, sillä saavutettavuus jäi enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna viisi prosenttiyksikköä ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä peräti 16 prosenttiyksikköä Manner-Suomen keskimääräistä tasoa heikommaksi. (Taulukko 4.7.1.)

Lapin suuria kuntakohtaisia eroja kuvaa se, että yli puolessa eli 13 kunnassa ei ollut lainkaan tarjolla 16-vuotiaille ammatillista kolmen koulutusalan koulutusta enintään 10 kilometrin etäisyydellä.

Etäisyyden kasvattaminen 30 kilometriin paransi hieman saavutettavuutta, mutta kolmen koulutusalan saavutettavuutta vaille jäivät 12 kunnan 16-vuotiaat. Samalla etäisyydellä mitattuna kuudessa Lapin kunnassa saavutettavuus ylitti 90 prosenttia. (Kartta 4.7.1., kartta 4.7.2. ja kartta 4.7.3.)

Taulukko 4.7.1. Niiden 16-vuotiaiden osuudet (%) ikäluokasta, joille oli tarjolla vähintään kolmen koulutusalan koulutusta enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteestä Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Lähde: Tilastokeskus

Kartta 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain vähintään kolmella koulutusalalla enintään 10 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015

Kartta 4.7.2. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain vähintään kolmella koulutusalalla enintään 30 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015

Kartta 4.7.3. Ammatillisen koulutuksen koulutustarjonta kunnittain Lapissa vuonna 2015

Lähde: Lapin aluehallintovirasto 2015