Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Kuvio 12.5.1. Valistusta ja neuvontaa saaneen väestön osuus (%) alueen asukasluvusta Lapin pelastustoimialueella 2012 - 2015.

Kuvio 12.6.1. Valistus- ja neuvontatyön kohdistuminen eri kohderyhmiin Lapin pelastustoimialueella 2014 - 2015.

Kuvio 12.6.2. Valistus- ja neuvontatyön kohdistuminen eri kohderyhmiin Lapin pelastustoimialueella 2015.