Kuvat ja taulukot

Arviointi toisen asteen koulutuksen saavutettavuudesta

Kartta 4.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään10 kilometrin etäisyydellä lukiosta Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.5.2. Lukiokoulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 30 kilometrin etäisyydellä lukiosta Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 10 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.6.2. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 30 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain vähintään kolmella koulutusalalla enintään 10 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.7.2. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain vähintään kolmella koulutusalalla enintään 30 kilometrin etäisyydellä opetuspisteestä Lapissa vuonna 2015

Kartta 4.7.3. Ammatillisen koulutuksen koulutustarjonta kunnittain Lapissa vuonna 2015

Taulukko 4.4.1. Toisen asteen koulutuksen aloittava ikäluokka (lkm) Lapissa vuosina 2015–2025 ja muutos (%) vuodesta 2015

Taulukko 4.5.1. Lukiosta enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä asuneiden 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Taulukko 4.6.1. Ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteestä enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä asuneiden 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Taulukko 4.7.1. Niiden 16-vuotiaiden osuudet (%) ikäluokasta, joille oli tarjolla vähintään kolmen koulutusalan koulutusta enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteestä Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Taulukko 4.8.1. Hakuvuonna ja aiemmin perusopetuksen päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen lukioon sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Taulukko 4.8.2. Hakuvuonna ja aiemmin peruskoulun päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen ammatilliseen koulutukseen sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Taulukko 4.10.1. Vuosina 2015, 2013, 2011 ja 2010 peruskoulun päättäneiden (lkm ja %) sijoittuminen jatko-opintoihin päättövuoden syksyllä