Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kartta 7.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Lapin kunnissa vuonna 2009.

Kartta 7.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Lapin kunnissa vuonna 2014.

Kuvio 7.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Lapissa. 

Kuvio 7.10.1. Taiteen ja kulttuurin soveltaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Lapissa.

 

Taulukko 7.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden käyttökustannusten osuus Lapissa ja koko maassa vuosina 2006–2014.

Taulukko 7.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Lapissa ja koko maassa vuosina 2012 ja 2014.

Taulukko 7.8.3. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Lapissa ja koko maassa keskimäärin vuosina 2005–2014.

Taulukko 7.9.1. Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet erikokoisissa kunnissa Lapissa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.

Taulukko 7.9.2. Lapin ja Manner-Suomen kuntien arviot yleisessä kulttuuritoiminnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärästä vuonna 2014.

Taulukko 7.9.3. Yleisen kulttuuritoiminnan johtajan tai muun vastuuhenkilön koulutus erikokoisissa kunnissa Lapissa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.