Valistus- ja neuvontapalvelujen määrä

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tuottaneet valistus- ja neuvontapalveluja?

Valtakunnallisen valistus- ja neuvontatyön määrällinen tavoite saavutettiin osin Lapin pelastuslaitoksen alueella.

Valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on turvallisuustietoutta ja osaamista lisäämällä vaikuttaa myönteisesti asenteisiin sekä toimintatapoihin vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastustoimelle oli asetettu erääksi vuoden 2015 tulostavoitteeksi antaa valistusta ja neuvontaa 20 prosentille väestöstä. Pelastustoimen valistus- ja neuvonta tavoitti Lapin pelastuslaitoksen tilastoimien tietojen mukaan noin 17 prosenttia väestöstä. Valistettavien määrä kasvoi vuodesta 2014 neljä prosenttiyksikköä.

Lapissa pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tulos ylitti hieman valtakunnallisen keskiarvon, sillä koko maassa pelastustoimen valistus- ja neuvonta tavoitti pelastuslaitosten tilastoimien tietojen mukaan 16 prosenttia väestöstä. (Kuvio 12.5.1.)

Kuvio 12.5.1. Valistusta ja neuvontaa saaneen väestön osuus (%) alueen asukasluvusta Lapin pelastustoimialueella 2012 - 2015

Lähde: PRONTO