Kuntien kulttuuripalveluiden digitalisoinnin tilanne

Lapin aluehallintovirasto

Miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota?

Noin 36 prosenttia Lapin vastaajakunnista käyttää tai oli kokeillut digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi.

Viime vuosikymmenet ovat olleet tieto- ja viestintäteknologian ja laajemmin digitalisaation nopean kehityksen aikaa. Kehitys ei ole kuitenkaan saavuttanut täysimittaisesti julkista sektoria, vaikka erilaisia palveluja ja toimintamalleja on ollutkin pitkään käytössä eri osa-alueilla kuten koulutuksessa ja opetuksessa. Kyselyssä selvitettiin sitä, miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalvelujen tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota. Noin 36 prosenttia Lapin kunnista käytti tai oli kokeillut mediateknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteuttavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi (Kuvio 7.7.1.). Osuus oli koko Manner-Suomeen verrattuna hieman suurempi.

Kunnissa, joissa toimintamuodot olivat käytössä (18 %), yleistä oli tapahtumien ja konserttien välitys etäyhteydellä (striimaus). Noin 27 prosentissa Lapin kunnista digitaaliset toimintamuodot olivat suunnitteilla. Noin 36 prosentissa Lapin kunnista digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja ei ollut käytössä eikä suunnitteilla. Nämä kunnat olivat enimmäkseen maaseutumaisia tai taajaan asuttuja kuntia, joissa yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssien määrä oli yksi tai alle yksi henkilötyövuosi. Humanistisen ammattikorkeakoulun (2014) selvityksen mukaan kuntien kulttuuripalvelujen sähköisen tuottamisen suurimpina haasteina koetaan taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Kyselyssä selvitettiin myös tarkemmin striimauksen käyttöä yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa. Yli neljäsosa (27 %) kunnista oli hyödyntänyt striimausta yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa. Kahdessa kunnassa striimaus oli mahdollistanut vuorovaikutuksen esiintyjän tai yleisön kanssa. Vuorovaikutteisessa striimauksessa yleisö voi esittää kommentteja tai kysymyksiä esimerkiksi chat-keskustelussa, twiittaamalla tai tekstiviestein.

 

 

Kuvio 7.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Lapissa

Lähde: Kysely kunnille, kyselyyn vastasi 52,4 % Lapin kunnista (11 kpl). *Esimerkiksi striimaus, vuorovaikutteisuus striimauksen yhteydessä, live-tapahtumat striimauksen yhteydessä, qr-koodi, muut sähköiset kulttuuripalvelut. Kysymyksellä ei tarkoiteta seutu-tv:tä tms., kunnan internet-sivuja, sähköistä tapahtumakalenteria tai vastaavia perustoimintoja.