Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin

Lapin aluehallintovirasto

Kohdistuvatko valistus- ja neuvontapalvelut riskikohteisiin?

Lapin pelastuslaitos on järjestänyt kunnissa tarkastelujakson aikana valistustilaisuuksia 335 kpl. Lapin pelastuslaitos on kohdentanut valistus- ja neuvontatilaisuuksia erityisryhmille. Vuonna 2015 valistus- ja neuvontatilaisuuksista kohdentui 76 % hoitolaitosten henkilökuntaan. Valistus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin myös koulujen oppilaille ja henkilökunnalle sekä suurelle yleisölle. (Kuvio 12.6.1. ja kuvio 12.6.2.)

Kuvio 12.6.1. Valistus- ja neuvontatyön kohdistuminen eri kohderyhmiin Lapin pelastustoimialueella 2014 - 2015

Lähde: PRONTO

Kuvio 12.6.2. Valistus- ja neuvontatyön kohdistuminen eri kohderyhmiin Lapin pelastustoimialueella 2015

Lähde: PRONTO