Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastuslaki (379/2011)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO). Arvioinnissa käytetty 1.1.2015 – 31.12.2015 poimittuja tietoja

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 10/2012

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013

Pelastustoimen strategia 2025, Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012

Pelastustoimen tilinpäätös – Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta. Toimittanut Teija Mankkinen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2013

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2012

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia 22.5.2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2017 sekä tulossuunnitelma 2013, Sisäasiainministeriön julkaisu 52/2012