Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Lapin aluehallintoviraston kysely 16.9.2015 Tiedot oppilaitosten toiminnasta 20.9.2015, vastausprosentti 100.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007).

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997).

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (422/2015).

Lukiolaki (629/1998).

Suomen perustuslaki (731/1999).

Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opetuspisteiden koordinaatit. Helsinki, Tilastokeskus.

Koulutuksen keskeyttäminen lukuvuonna 2011–2012 ja 2012–2013. Koulutustilastot. Tilastokeskus.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 2015.

Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2015–2040. Helsinki, Tilastokeskus.

Väestöruutuaineisto L03v2014 (31.12.2014). Helsinki, Tilastokeskus.

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen arviointi, www.patio.fi

Ratkaisujen Suomi -  Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.