Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Lapin 21 kunnan ja kuuden seutukunnan väliset erot toisen asteen koulutuksen saavutettavuudessa ovat  erittäin suuria. Maaseutumaisten kuntien nuorten koulutusmahdollisuudet ovat Lapin kaupunkeihin ja Manner-Suomeen verrattuna paljon heikommat.

Vuonna 2015 perusopetuksen päättäneiden lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen saavutettavuus heikentyi jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmella koulutusalalla sen sijaan hieman parani keskimäärin.

Lukiokoulutusta on tarjolla yhtä kuntaa lukuunottamatta. Nuorten ikäluokkien koon jatkuva pieneneminen vaikuttaa lukiokoulutuksen tarjonnan supistumiseen väkiluvultaan pienimmissä kunnissa.

Vähintään kolme ammatillista koulutusalaa tarjoava ammatillisen koulutuksen opetuspiste jäi 450 nuorella yli 30 kilometrin päähän asuinpaikasta. Lukiosta yli 30 kilometrin päässä asui 134 nuorta.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetuspiste puuttuu 10 kunnasta. Lisäksi neljässä kunnassa on tarjolla vain yhden koulutusalan koulutusta. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuuteen enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna ylletään 11 kunnassa ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna 12 kunnassa. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa jäätiin enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna seitsemän prosenttiyksikköä ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna 11 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskimääräisen tason.

Kolmen koulutusalan saavutettavuuteen enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna ylletään kahdeksassa kunnassa ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna yhdeksässä kunnassa. Kolmen koulutusalan saavutettavuudessa jäätiin enintään 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna viisi prosenttiyksikköä ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna peräti 16 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskimääräisen tason.

Koulutukseen hakeutumisaktiivisuus oli erittäin hyvä. Lähes kaikki perusopetuksen hakuvuonna päättäneistä 1 927 nuoresta hakivat välittömästi kevään yhteishaussa toisen asteen koulutukseen. 1 903 ensisijaisesti hakijasta 44 prosenttia aloitti opiskelun lukiossa ja 46 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa, heistä kahdeksan prosenttia aloitti kaksoistutkinnon suorittamisen. Kymmenesosa hakijoista eli 196 nuorta jäi yhteishaussa ilman toisen asteen tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Lapin aluehallintoviraston oman seurannan mukaan kuitenkin melkein kaikki näistä nuorista sijoittuivat johonkin muuhun koulutukseen ja kokonaan vaille koulutuspaikkaa jäi vain viisi nuorta.

Yhteishaun uusien opiskelijaksi ottamisen perusteiden soveltamisen seurauksena hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä kevään yhteishaussa hakeneista toisen asteen koulutukseen sijoittui 90 prosenttia, kun heitä kaksi vuotta aiemmin oli alle puolet.