Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Valtakunnallisen valistus- ja neuvontatyön määrällinen tavoite saavutettiin osin Lapin pelastuslaitoksen alueella. Lapissa pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tulos ylitti hieman valtakunnallisen keskiarvon. Lapin pelastuslaitos on kohdentanut valistus- ja neuvontatilaisuuksia erityisryhmille. Vuonna 2015 valistus- ja neuvontatilaisuuksista kohdentui 76 % hoitolaitosten henkilökuntaan. Valistus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin myös koulujen oppilaille ja henkilökunnalle sekä suurelle yleisölle.