Opiskelupaikkajakauma

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kesken?

Lapissa hakuvuonna peruskoulun päättäneistä yhteishaussa hakeneista nuorista lukiossa aloitti 44 prosenttia,  ammatillisessa koulutuksessa 46 prosenttia ja 10 prosenttia eli 196 nuorta jäi ilman toisen asteen opiskelupaikkaa.

Aiemmin peruskoulun päättäneistä yhteishaussa hakeneista lukiossa aloitti neljä prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 48 prosenttia ja 48 prosenttia eli 330 hakijaa jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa.

Peruskoulun hakuvuonna päättäneiden 1 927 nuoren koulutukseen hakeutumisaktiivisuus oli erittäin hyvä; 99 prosenttia  eli 1 903 nuorta haki välittömästi yhteishaussa toisen asteen koulutukseen ja heistä koulutuspaikan vastaanotti 90 prosenttia eli 1 707 nuorta. Hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä 24 nuorta ei hakenut yhteishaussa.

Lapin aluehallintoviraston oman seurannan mukaan hakuvuonna peruskoulun päättäneiden ikäluokasta lukiokoulutukseen sijoittui 45 prosenttia, ammatilliseen koulutukseen 43 prosenttia ja lisäksi kaksoistutkinnon suorittamisen aloitti noin kahdeksan prosenttia. Tutkintotavoitteisen koulutuksen ulkopuolelle jäi  neljä prosenttia ikäluokasta. Kaksoistutkintoa suorittavat tilastoidaan Vipusessa ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiksi. Jos heidät laskettaisiin lukiolaisiksi, näyttäisi lukiokoulutus selvästi  suositummalta kuin ammatillinen koulutus. (Taulukko 4.10.1.)

Lapin aluehallintovirasto on vuosittain selvittänyt peruskoulun päättäneiden sijoittumista jatko-opintoihin peruskoulun päättämisvuoden syksyllä. Selvitys on antanut tietoa peruskoulun päättäneiden sijoittumisesta myös muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Nämä nuoret jatkavat joko peruskoulun lisäopetusluokalla, kansanopistossa, vammaisten valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa. Vain hyvin pieni joukko ei jatkanut opiskelua tai heidän tilanteestaan ei saatu tietoa. Tällaisia nuoria on vuodesta 2005 alkaen ollut Lapissa vuosittain noin 30, vuonna 2015 heitä oli vain  viisi.

Taulukko 4.10.1. Vuosina 2015, 2013, 2011 ja 2010 peruskoulun päättäneiden (lkm ja %) sijoittuminen jatko-opintoihin päättövuoden syksyllä

Lähde: Lapin aluehallintovirasto