Yhteishaku

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka moni yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?

Lapissa hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä yhteishaussa hakeneista toiselle asteelle sijoittui 90 prosenttia ja aiemmin perusopetuksen päättäneistä 51 prosenttia.

Hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä yhteishaussa toisen asteen koulutukseen haki 1 903 nuorta ja  heistä koulutuspaikan vastaanotti 1 707. Aikaisempina vuosina perusopetuksen päättäneistä toisen asteen koulutukseen hakijoita oli 679 ja heistä koulutuspaikan vastaanotti 349. (Taulukko 4.8.1. ja taulukko 4.8.2.)

Lapissa sekä hakuvuonna että aikaisempina vuosina perusopetuksen päättäneet hakijat vastaanottivat lukion koulutuspaikan useammin ja ammatillisen koulutuspaikan harvemmin kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Huomion arvoista on, että ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneista 39 prosenttia oli aiemmin kuin hakuvuonna perusopetuksen päättäneitä. Aiemmin perusopetuksen päättäneiden hakijoiden lukumäärä väheni 21 prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

Tiedot perustuvat  Vipuseen, johon koulutuksen järjestäjät itse tallentavat opiskelupaikan vastaanottamista koskevat tiedot. Kevään yhteishaussa jokainen hakija ja opiskelupaikan vastaanottanut on luvuissa vain yhden kerran viimeisimmän hyväksymis- tai vastaanottotietonsa perusteella. Tietojärjestelmässä voi kuitenkin olla jonkin verran epätarkkuutta puuttuvien tallennusten vuoksi. Puuttuvien tallennusten vuoksi taulukoiden 4.8.1. ja 4.8.2. tiedot eivät anna lopullista tietoa toisen asteen koulutukseen sijoittumisesta eivätkä ole yhtäpitäviä muun muassa Lapin aluehallintoviraston oman sijoittumisseurannan kanssa, joka tehdään yhteistyössä Lapin koulutuksen järjestäjien kanssa.
 

Taulukko 4.8.1. Hakuvuonna ja aiemmin perusopetuksen päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen lukioon sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Tilastokeskus perusopetuksen päättäneet

Taulukko 4.8.2. Hakuvuonna ja aiemmin perusopetuksen päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen ammatilliseen koulutukseen sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Tilastokeskus perusopetuksen päättäneet