Sukupuolijakauma

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolten mukaan?

Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneista suoraan peruskoulusta hakeneista yli puolet oli miehiä, kun peruskoulun aiemmin päättäneistä miehiä oli vajaa neljännes.

Hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä lukiossa aloittaneista miehiä oli 36 prosenttia ja Manner-Suomessa 39 prosenttia. Aiemmin perusopetuksen päättäneiden vastaavat prosenttiluvut olivat 13 ja 23. (Taulukko 4.8.1.)

Hakuvuonna perusopetuksen päättäneistä ammatillisessa koulutuksessa aloittaneista oli miehiä 55 prosenttia ja Manner-Suomessa 57 prosenttia. Aiemmin perusopetuksen päättäneiden vastaavat prosenttiluvut olivat 22 ja 23. (Taulukko 4.8.2.)

Taulukko 4.8.1. Hakuvuonna ja aiemmin perusopetuksen päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen lukioon sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Tilastokeskus perusopetuksen päättäneet

Taulukko 4.8.2. Hakuvuonna ja aiemmin perusopetuksen päättäneiden (lkm) hakeminen ja sijoittuminen ammatilliseen koulutukseen sekä sukupuolijakauma (%) Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Tilastokeskus perusopetuksen päättäneet