6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen koko maassa.

Manner-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 61 000 kuusivuotiasta lasta. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti. Manner-Suomessa näyttää kuusivuotiaiden osuus laskevan vajaan viisi prosenttiyksikköä vuoteen 2025. Jo vuoden 2017 jälkeen lukumäärissä näkyy vähittäistä laskua ja vuoden 2020 jälkeen ikäluokan koko laskee alle 60 000.

Lounais-Suomessa 6-vuotiaiden ikäluokka kasvaa hieman vuonna 2016, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Ikäluokka pienenee vv. 2014–2025 Lounais-Suomessa 4,4 prosenttia, Varsinais-Suomessa hiukan enemmän kuin Satakunnassa (Taulukko 2.6.1).

 

Kuusivuotiaiden ikäluokan äidinkieli

Vuonna 2015 kuusivuotiaiden ikäluokasta oli Tilastokeskuksen marraskuun 2015 ennakkotiedon mukaan suurin osa suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä oli 5,4 ja saamenkielisiä 0,06 prosenttia. Ruotsinkieliset lapset keskittyivät perinteisesti rannikkoalueille Uudenmaan, Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen maakuntiin. Merkille pantavaa on muun kielisen väestön osuus. Kuusivuotiaiden ikäluokassa heitä oli ennakkotiedon mukaan 6,7 prosenttia. Lounais-Suomessa ruotsia äidinkielenään puhuvia esioppilaita oli 346. Heistä 98 prosenttia asui Varsinais-Suomessa. Muunkielisiä esioppilaita oli Lounais-Suomessa vastausten mukaan 6,3 prosenttia (Taulukko 2.6.2).

 

 

 

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste LSAVIn alueella ja maakunnittain vuosina 2014−2025

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan LSAVIn alueella ja maakunnittain vuonna 2015